Profil – Jens Peder Jensen

Autoriseret psykolog, cand. psych. Jens Peder Jensen

psykolog-jens-peder-jensen

Diplomeret psykoterapeut
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Ydernummer til Den Offentlige Sygesikring


Curriculum Vitae

Personlige data
Født og opvokset i København.
1965 Student fra Efterslægtsselskabets Skole, København.
1966-68 Filminstruktørassistent Minerva Film, København.

Teoretisk uddannelse
1975 Psykolog, cand.psych., Københavns Universitet.
1978-80 Grunduddannelse i Psykoterapi, Dansk Psykolog Forening.
1981-87 Videregående uddannelse i psykoterapi. Diplomeret gestaltterapeut,
Gestaltinstituttet i Skandinavien.
1998-2002 Videregående gestaltterapeutisk Gruppe. lic.psych. Hanne Hostrup, København.
2000 Gestaltterapeutiske Gruppeprocesser. Seán Gaffney, Irland, Sverige.
2001-02 Gestaltisk lederuddannelse. Seán Gaffney, Irland, Sverige.
2003 Gestaltisk organisationspsykologi. Seán Gaffney, Irland, Sverige.
2003 Gestaltisk: Intercultural meetings. Seán Gaffney, Irland, Sverige.

Psykologisk praksis
1970-72 Psykologassistent, Glostrup Kommune.
1972-75 Psykologassistent, Høje-Taastrup Kommune.
1975-95 Psykolog, Høje-Taastrup Kommune og Københavns Amt.
1975-76 Timelærer i psykologi, Københavns Børnehaveseminarium.
1976-86 Timelærer i klinisk psykologi, Danmarks pædagogiske Universitet.
1995-2003 Privatpraktiserende børnepsykolog.
I samarbejde med Psykologisk Rådgivning Finn Westh ApS., København.
1995- Selvstændig psykologisk konsultation.
Psykoterapi: Individuelt, par og gruppe. Bl.a. klienter henvist af egen læge.
Uddannelsesterapi af studerende fra forskellige psykoterapeutiske institutter.
1995- Psykologisk leder- og personaleudvikling på adskillige virksomheder.
1995-2005 især på forskellige hospitaler.
1987- Undervisning og kurser i ledelse, kommunikation, konflikthåndtering, assertion m.v.
Bl.a. Folkeuniversiteterne i Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde.
1998-2014 Lærer, psykoterapeut og supervisor ved Nordisk Gestalt Institut, Fredensborg.
2007-2013 Medejer af Nordisk Gestalt Institut, Fredensborg.

Supervision
– Sygeplejersker og læger vedr. kontakt til patienter og pårørende.
– Jordemødre vedr. kontakt til svangre og fødende kvinder.
– Forskellige døgninstitutioner for børn (Solhjem, Kastaniegården,
Dohns Minde, Skydebanegård m.fl.).
– Døgninstitutioner for unge psykisk handicappede (Kalleruphus, Casa Blanca).
– Settlementet Askovgården – psykologgruppen.
– Diverse selvstændige psykologgrupper.
– Psykoterapi-studerende fra forskellige psykoterapeutiske institutter (Nordisk Gestalt Institut,
Gestaltinstituttet i Skandinavien, Gestaltakademiet i Sverige, Psykoterapeutisk Institut, Body
Mind Institute).
– Kofoeds Skole, København.
– Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere.
– Studenterrådgivningen ved Københavns Universitet.