Ledercoaching

Ledelse er at vise vejen og motivere medarbejderne. Lederen er altså deltager i det sociale samspil, men uden at være medlem af medarbejdergruppen – en vanskelig dobbeltfunktion.

Ledelsesfunktionen stiller krav til at fornemme og tænke visionært, til at kunne formulere, informere og kommunikere – og til markant personlig fremtræden.

Som leder må du overveje, hvorvidt de nævnte funktioner bedst kan opfattes som færdigheder, du kan lære teknisk og derpå knytte til din lederrolle. Eller hvorvidt de nævnte funktioner bedst kan opfattes som personlige ressourcer, du må udvikle og modne dig til.

Hvis det sidste er tilfældet, kan jeg hjælpe dig.

Jeg har i mere end 30 år fungeret som rådgiver og sparringspartner for ledere – og igennem de seneste 19 år fungeret som ledercoach for ledere på forskellige niveauer i både private og offentlige virksomheder.