Eksistentielle vanskeligheder

Betegnelsen står for de problemer, der har at gøre med dig. Din personlighed og din tilværelse. Dit forhold til dig selv og til de andre. Familie, venner, kolleger. Eller blot folk, du møder i byen.

Er du usikker på dig selv? I tvivl? Savner selvtillid? Selvværd? Selvrespekt?

Da kan jeg hjælpe dig.

Jeg er uddannet i Eksistentiel Psykoterapi. Jeg har i mange år været medejer af Nordisk Gestalt Institut – center for gestaltisk og eksistentiel rådgivning og psykoterapi.

Jeg har i hele mit livsforløb interesseret mig for eksistentielle emner. Og arbejder med et eksistentielt udgangspunkt.