Parforholdet

Måske er I enige om, at jeres parforhold knirker. At der er kommet for meget besvær og bryderi i det, I begge engang var så lykkelige for. Måske er der ligefrem gået skår i forholdet.

Det kan være, I er relativt enige om de elementer i jeres parforhold, hvor det knirker. Hvorpå enigheden så hører op. At I herpå lever i hver jeres forståelse af jeres fælles virkelighed. At I fortolker de samme emner og episoder helt forskelligt.

Måske er hun såret over ikke at blive set, hørt og forstået. Måske er han. Formentlig er I begge sårede. Netop når det er så sårbart, kan det være mere end almindelig vanskeligt at åbne sig. At turde blotlægge sig – og at turde lytte ind til sin partner. Igen med risiko for at blive såret. Det kræver mod at åbne sig. Om det så blot er en dør på klem.

Alligevel synes I måske begge, at I har for meget at miste ved blot at gøre regnskabet op og gå hver til sit. Alt for meget, som var og måske stadig er for dyrebart.

Da kan jeg hjælpe jer.

Jeg har i 16 år beskæftiget mig med parsamtaler og parterapi. Jeg har igennem adskillige år talt med par og hjulpet dem til at se, lytte til og bedre forstå hinanden.