Supervision

Supervision er betegnelsen for, at en mere erfaren fagperson vejleder og rådgiver yngre og nyuddannede kolleger.

Skal det tages bogstaveligt, betyder det, at psykologer superviserer psykologer, læger superviserer læger, psykoterapeuter superviserer psykoterapeuter etc.

I praksis udføres supervision imidlertid ofte på tværs af faggrænser, således at en mere erfaren person med en særlig viden og indsigt superviserer yngre og mindre erfarne personer med nogle specifikke tilknyttede fagområder.

Jeg har igennem 30 år superviseret psykologer, læger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger m.v. – i forbindelse med deres kontakt til patienter, klienter, elever m.v.

Supervisionen har altid taget sit udgangspunkt i den konkrete relation mellem fagperson og klient (patient eller lign.) – men samtidig søgt at sætte fokus på, at fagpersonen jo indgår i en relation ikke alene med sin faglighed, men også med sin person.

Ønsker du en sådan supervision, kan jeg hjælpe dig.

Supervisionen er udført over for personalegrupper på og i bl.a.:
Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Roskilde Hospital, Køge Hospital, Psykiatrisk Hospital Fjorden, Studenterrådgivningen, Københavns Amt, Høje-Taastrup kommune, Køge kommune, Solrød kommune, Roskilde kommune, Bramsnæs kommune, Kofoeds Skole, adskillige døgninstitutioner m.v.