Autoriseret psykolog

Velkommen til Autentic – Autoriseret psykolog, cand.psych. Jens Peder Jensen

Psykolog med års erfaring, faglig substans og metodisk sikkerhed. Samt meget bred erfaring i det psykologiske arbejdsfelt.

Uddannet psykolog, Københavns Universitet 1975.
Her blev den faglige ballast lagt.

Grunduddannelse i Psykoterapi, Dansk Psykolog Forening, 1980.
4-årig uddannelse i Psykoterapi, Gestaltinstituttet i Skandinavien, 1987.
Talrige supplerende kurser i psykoterapi og organisationspsykologi.
Her blev den metodiske sikkerhed udviklet.

Siden 1970 (allerede som student) arbejdet med psykologisk rådgivning og behandling af børn og voksne – af professionelle: ledere, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger m.v.
Her ligger års erfaring.


Personlige kompetencer
Jeg er opmærksom og kontaktfuld. Jeg er engageret i klientens tilværelse – herunder dens besværligheder – akkurat således, som de opleves og tager sig ud for klienten.

Autenticitet
Ordet er afledt af det græske authentikós, som står for ægthed og pålidelighed. Ordet anvendes i vore dage i forskellige faglige sammenhænge. I psykologisk sammenhæng knyttes begrebet ofte til en persons ærlighed og oprigtighed. Desuden anvendes det til at beskrive karakteren af et møde mellem to – eller flere – personer. Man kan vurdere, hvorvidt mødet er præget af ærlighed og oprigtighed. Af autenticitet. I min psykologiske rådgivning står begrebet som et udtryk for, at jeg ønsker at møde min klient åbent, nærværende, ægte og oprigtigt. Til forskel fra det smarte, hurtige, forstilte og påtagne.